Download Buku Panduan Pelaksanaan Perkuliahan E-Learning

Setiap pengguna website E-Learning diwajibkan mendownload dan membaca terlebih dahulu buku panduan pelaksanaan perkuliahan E-Learning